Η Προηγμένη Τεχνολογία στην Υπηρεσία του Πελάτη

Η εταιρεία διαθέτει πλήρως ανεπτυγμένο σύστημα μηχανογράφησης Atlantis ERP για να εξασφαλίσει την αξιόπιστη τιμολόγηση και σύστημα διαχείρισης αποθήκης MANTIS WMS το οποίο βασίζεται στη λειτουργία “scan-in, scan-out” για να ελαχιστοποιούνται τα λάθη κατά την εκτέλεση των παραγγελιών.

Η εταιρεία διαθέτει σύστημα αποθήκευσης παλετών με ράφια back to back συνολικής χωρητικότητας 2000 παλετοθέσεων.

Επίσης, ο σύγχρονος στόλος από περονοφόρα και ηλεκτρικά ανυψωτικά είναι απαραίτητος για την καλύτερη λειτουργία της αποθήκης.

Ακόμη τα φορτηγά αυτοκίνητα διαθέτουν σύστημα φορητής τιμολόγησης EX-VAN.