Αποθήκευση με Ασφάλεια και Προδιαγραφές

Η ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ ΑΕΒΕ διαθέτει 500τ.μ γραφεία, 500τ.μ χώρους ανασυσκευασίας και συλλογής και 2000τ.μ ψυγεία συντήρησης και κατάψυξης και 10 ράμπες  με φυσούνες φόρτωσης και εκφόρτωσης, 200τ.μ χώρος παραγωγής παγοκύβων.