Υπηρεσίες Logistics

 • Αποθήκευση προϊόντων ελεγχόμενης θερμοκρασίας

 • Προετοιμασία παραγγελιών (Picking)

 • Αποθήκευση ξηρού φορτίου

 • Διανομή προϊόντων για λογαριασμό τρίτων

 • Ενοικίαση αποθηκευτικού χώρου

 • Ενοικίαση γραφείων

Υπηρεσίες Εμπορίας

 • Λήψη παραγγελιών

 • Διανομή door to door

 • Παράδοση 24 ώρες από την παραγγελία

 • Εξυπηρέτηση καταστημάτων retail και ho.re.ca

 • Πωλήσεις x-van